Film screening
starts Thu—Sun
at 5, 6 and 7pm

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

August 22nd, 2015

Leander Djønne

Petroglyphs of the indebted man

One night only, Saturday August 22nd at 8.30pm, Bergen Kunsthall (Sal 1)

PressRelease

Entrée presenterer som del av Landmark takes off for Autumn 2015 ett arbeid av Leander Djønne.

Petroglyphs of the indebted man (22:10 min HD Film) er filmet i California City, nord i Antelope Valey, Kern county, California. Filmen er skutt fra helikopter i høyder fra tolv tusen til to tusen fot.

Petroglyphs of the indebted man tar utgangspunkt i det mislykkede eiendomutviklingsprosjektet til eiendomsinvestor, spekulant og sosiolog, Nat Mendelson. I 1958 kjøpte han over 320 kvadratkilometer land i Mojave ørkenen, med mål for øyet å lage en en enorm by. Han utviklet en modell av denne byen, som han mente ville utfordre Los Angeles i størrelse og omfang.

Veksten ble ikke som forventet men utviklet seg til en finansiell katastrofe. Fra luften kan man se monumentale nettverk av veier og planerte områder for utbygging langt ute i ørkenen.

Selv alle gatene er navngitt med gateskilt, men gater og veier står tomme. Petroglyphs of the indebted man viser et øde, episk landskap og fremstår som en dystopisk fremtidsvisjon på vegne av vår egen sivilisasjon.

Leander Djønne, Bergen Kunsthall 2015
Leander Djønne (f.1981), bor og arbeider i Hardanger og Oslo. Han har utdannelse fra Rouge filmskole (Werner Herzog), Kunstakademiet Malmø (MA), Kunstakademiene i Oslo og Bergen og StaatlicheHochschule für Bildende Künste – Frankfurt am Main. Han har hatt flere soloutstillinger og deltatt ved en rekke gruppeutstillinger nasjonalt og internasjonalt.

Djønne sin praksis beveger seg hovedsakelig mellom film, tekst, installasjoner og ulike sosiale undervisningsprosjekter. Han er grunnleggeren av den uavhengige undervisningsplattformen Parallellaksjonen og drev tidligere det kunsterdrevne visningstedet Dortmund Bodega.
De siste ti årene har han jobbet som lærer ved ulike kunstkoler og nettopp avsluttet sin stilling som studieleder for MA programmet ved kunstakademiet i Oslo.

leanderdjonne.com