Film screening
starts Thu—Sun
at 5, 6 and 7pm

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

September 8th, 2016

(S)kjønn safari 2.0

Harald Beharie & Louis Schou-Hansen

Dans. Et sted
Entrée, Markeveien 4b

1. Performance starts at 8pm
2. Performance starts at 9pm
All photos by Jonn SchlemayerPress Release
Harald Beharie and Louis Schou-Hansen approach Entrée with the starting point of gender roles and stereotypes in the dance project (S)kjønn safari 2.0, in order to explore how they can work physically from a gender-neutral base. The project examines whether it is at all possible to work with the body while avoiding the gendered gaze.

Dans. Et sted has been arranged in 2013 and 2014, both times as one-day gatherings of site-specific contemporary dance various places in Bergen city centre. The project has an investigative approach to site-specific and choreographic movement in urban space, and raises the discourse surrounding dance and the corporeal as an interdisciplinary art form with consistency.

During 2016 -17, Dans. Et sted will be organized as a series of interim events for new territories for dance and choreography in various locations in Bergen. Dans. Et sted is initiated by Bergen Dansesenter- regionalt kompetansesenter for dans, and is supported by Bergen City Council.


Norsk
Harald Beharie og Louis Schou-Hansen inntar Entrée med utgangspunkt i kjønnsroller og stereotypier i visningen (S)kjønn safari 2.0, for å undersøke hvordan de kan arbeide fysisk fra en kjønnsnøytral base. På denne måten ønsker de å tilnærme seg et større utbytte av individet gjennom å skape en åpenhet i forhold til kjønn og dans. Prosjektet undersøker om det overhodet er mulig å jobbe med kropp og samtidig unngå det kjønnede blikket.

Dans. Et sted har tidligere vært arrangert i 2013 og 2014, begge ganger som en-dags mønstringer av stedsspesifikk dansekunst i Bergens urbane rom. Prosjektet har en undersøkende tilnærming til stedsspesifikk og koreografisk bevegelse i byrommet og handler om å heve diskursen rundt dans og det korporeale som en tverrfaglig kunstform med konsekvens.

I løpet av 2016 og -17 oppstår Dans. Et sted som en serie av hendelser for nye territorier for dans og koreografi på forskjellige steder i Bergen. Dans. Et sted er initiert av Bergen Dansesenter- regionalt kompetansesenter for dans, og er støttet av Bergen kommune.