Film screening
starts Thu—Sun
at 5, 6 and 7pm

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

April 6th- 30th, 2013

Sammy Engramer
Ingeborg Kvame
Kjersti Foyn
Jørund Aase Falkenberg
Cameron MacLeod
Sandra Vaka Olsen
Lars Korff Lofthus
Leander Djønne
Else Leirvik
Serina Erfjord

Flag Nesflaten


Collaboration with L/R Residency

Nesflaten, Suldal

Press Release
In a collaboration with curator Gunhild Moe and the L/R Residency program in Suldal, the 10 artists have been invited to make there own flags. These flags will be seen on flagpoles all around in the town of Nesflaten until the end of April.

The flag is such an important symbol of power used both to celebrate and in warfare, containing long history and many traditions and rules. The symbolic value in raising a flag or burning a flag is universal. This is a format we are interested in exploring. The artists has made ten original projects in extension of their respective practices.

The project is following last years exhibition at Entrée, with artists Arne Rygg, Magnhild Øen Nordahl, Lisa Him-Jensen, Cato Løland, Chloe Lewis, Andrew Taggart, Borghild Rudjord Unneland, Andrea Spreafico, Klara Sofie Ludvigsen og Mathijs van Geest.

Where will we go next year? Follow us.
Sandra Vaka Olsen, Blue Sky Sheet

The starting point for this flag is a photo I took of a clear blue sky, the image is then processed into the computer to be looked at again, now much like the blue start up screen of the computer. Most images ends up her, as part of the neverending digital stream. During a long process back and forth between the analogue photo lab and the digital, I work with this material, raining water on the technological surface, and rephotograph the material until I reveal the structure of the computer screen. I work with an original monochrome surface but through these repetitions I pull forward the construction of the image, push it over the edge and find a new structure.
Starting as a study of the clear blue sky, Blue Sky Sheet is put back into public space, where it will now be ranging on a flagpole in Nesflaten. A piece of fabric moving in the wind, replacing the square I once photographed. The documentation will again find it`s way into the digital image bank, continuum the proses through the copy machinery. Today it’s a flag, tomorrow it’s something else.

Cameron MacLeod, The State of National Disappearance

The camouflage pattern used for concealment in wilderness environments presents a contradiction in relation to the symbolic signalling function commonly associated with nationhood. It is through this contradiction that the flag acquires its purpose. The camouflage could be understood as an attempt to denationalize through subduing the signalling functionality of the flag, but at the same time the camouflage presents a signal of itself. In this context the camouflage alludes to its own nationhood that perhaps wishes to retire from national promotion opting for a return to universality under the shared global heritage of a wilderness environment.

Lars Korff Lofthus & Leander Djønne, BEARded AXE

Flagget består av to elementer. Bakgrunnen er hentet fra det det internasjonale flagget for bjørnebroderskapet (Brotherhood of Bears). Skjeggøksen er en øks hovedsakelig identifisert med vikinger og strid. Bear eller bjørn er LGBT slang. LGBT står for lesbian, gay, bisexual and transgender. Forkortelsen har blitt brukt i over hundre år. Flagget viser til hår eller hudfarge av ulike raser og skal dekke alle ulike variasjoner. Slik står flagget for inkludering av alle grupperinger uansett farge, kjønn, legning, opphav eller kultur. Skjeggøksen var et våpen som bl.a. ble brukt til å rive unna motstanderens skjold og står derfor som et symbol for selvforsvar og angrep. Skjeggøksen kjennetegnes på at eggen er forlenget bakover langs skaftet, slik at egglengden er forholdsvis mye lenger enn på en alminnelig vedøks eller de første kampøksene. Samlet kan man si at symbolene ytrer et ønske om å kjempe mot undertrykkelse av alle slag.

Ingeborg Kvame, FLAGG/STEIN

Eg flaggar ein stein, heiser den til topps.
Den kryssar ei grense og bryt med tyngdelova der den flagrar i vinden. Eller den heng tungt og folda inntil flaggstanga og ventar på neste vindkast. Der vil eg vera; i eit anna element i grenselandet. Kven kasta den første steinen?

Kjersti Foyn, Sky

Et fragment av en himmel. Flagget forandrer karakter i forhold til hvor du ser det fra og hvilken bakgrunn det får. En løsrevet bit himmel som flagrer foran fjellene eller, om du står nærmere, vil det kanskje oppleves som denne skyen nå er pa? sin plass. Den passer aldri helt inn, klarer ikke å forsvinne inn i det den en gang var, en sky på himmelen. Den forblir løsrevet, et tøystykke som danser i vinden.

Else Leirvik, Spør meg ikke hvorfor

My colors are blush and bashful, I have chosen two shades of pink. One is much deeper than the other.

Shelby, fra filmen Steel Magnolias

Sammy Engramer, A Flag Contract (Welcome to Nesflaten Community)

In november 2012 I came to Nesflaten to do a residency organized by ArtConnexion (France). During fifteen days I met different people to understand what kind of possibilities I had to propose a new symbol and a new way of life for Nesflaten. On the one hand, I made a traditional coat of arms mixed with modern industry. On the other hand, I worked with graphic tools to show the many different activities taking place in Nesflaten. A Flag Contract is my propsal for a new logo and coat of arms for Nesflaten. It also gives an idea of Nesflaten’s activities, such as hiking, fishing, folk music, etc. and proposes some visual links between different people. A Flag Contract can also be understood as a web site plan, an economic program or a window open to the world and touristic activities.

Jørund Aase Falkenberg, Nytt flagg

Nytt flagg forholder seg til konvensjonene for flagg ved å bryte dem. Jeg har forsøkt å se flagget som et fritt medium med særegne muligheter. Hellingsvinkelen til de parallelle linjene i dette flagget forholder seg ikke til noe bestemt punkt på rammen. Fargene er gradert, de går gradvis fra én farge til en annen, både langs og på tvers av linjene. På avstand kan flaggets tegning framstå uklar. På nært hold vil det fremdeles være vanskelig å få klarhet i flaggets tegning på grunn av folder og bevegelse.

Flagg symboliserer en gruppes identitet og signaliserer for omverdenen hvem man representerer. I en postmoderne relativistisk verden står fortsatt ideen om nasjonen sterkt. Mens en kultur er i konstant endring fastholder dens flagg det samme uttrykket. Ved å jobbe utfra mulighetene som ligger i digitale verktøy ville jeg undersøke hva som skjer om flagget ikke har en tydelig form og definerte farger. Hva slags identitet representerer et slikt flagg?

Serina Erfjord, Diktomia

Veggar beskyttar mot ytre påverkingar og skapar tryggleik. Med det same set dei opp grenser. Tilgangen ein har til bygningar er ein del av folk sin identitet, det same gjelder nasjonar. Eit flagg deler inn menneske i grupper, ein kan anten være under eit flagg, eller så er ein på utsida, og flagget tilhøyrer dei andre.