Film screening
starts Thu—Sun
at 5, 6 and 7pm

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

January 26th- February 24th, 2013

Lars Korff Lofthus

New Work
Vernissage Friday January 25th / 8pm, Nøstegaten 42


Press Realease

Entrée presents new works by Lars Korff Lofthus. Korff Lofthus enters into dialogue with painters from new Norwegian art history- who portrayed the rural surroundings of their homestead. In resemblance to these painters Korff Lofthus is insisting on a broader Norwegian contemporary art sphere. Moving his practice to Hardanger can therefore be seen as an artistic act with a demand to be at the centre. Furthermore, the choice of motifs suggests a position in the discourse about the concept of nature. Elements of transport and communication such as roads and tunnels occur in several of the works.

Bio
Lars Korff Lofthus lives and works in Hardanger. His production focuses primarily on painting, but he is also working with sculpture, text, video and installation. His work can be characterized as an on-going investigation of geographical identity. Conflicting elements of farm upbringing, urbanity and the breakaway from these are essential. Korff Lofthus was educated at Bergen Academy of Art and Design, The Royal Danish Art Academy and Nordic Art School in Kokkola, Finland. His works are widely exhibited nationally and abroad, among others by LAUTOM Contemporary, Small Projects, Bergen Art Museum, Gallery Langegården, Bergen Kunsthall, Entrée, Dortmund Bodega, Knipsu, Maihaugen, Odda Industrial premises (in collaboration with Leander Djønne), Transition Gallery and Atelierhof Kreuzberg.
larskorfflofthus.no


//FOR PDF WITH ALL WORKS CLICK HERE//

Norsk
Entrée presenterer nye arbeid av Lars Korff Lofthus. Korff Lofthus går i dialog med heimstadmalarane i nyare norsk kunsthistorie- utifrå eit ynskje om å skildra omgjevnadene sine. I likskap med heimstadmalarane fremjar Korff Lofthus eit krav om å vera sentral og utvide den norske samtidskunstsfæren. Etter å ha budd i Hardanger den siste tida og flytta praksisen ut av byen er derfor val av lokalitet et konkret kunstnarleg grep. Vidare er valet av motivkrets eit innlegg i diskursen om naturomgrepet. Element av samferdsle som vegbygging og tunnellar går att i fleire av arbeida.

Bio
Lars Korff Lofthus bur og arbeider i Hardanger. Han produserer primært maleri, men arbeider og med skulptur, tekst, video og installasjonar. Arbeida kan karakteriserast som ei pågåande etterforsking av geografisk identitet. Motstridande element frå gardsoppvekst, urbanitet og lausrivinga frå desse er sentrale. Korff Lofthus er utdanna ved Bergen Kunst- og Design Høgskule, Det Kongelige Danske Kunstakademi og Nordiska Konstskolan i Kokkola, Finland. Arbeida hans er stilt ut i inn- og utland, blant anna ved LAUTOM Contemporary, Small Projects, Kunstmuseene i Bergen, Galleri Langegården, Bergen Kunsthall, Entrée, Dortmund Bodega, Knipsu, Maihaugen, Smelteverkstomta i Odda (samarbeid med Leander Djønne), Transition Gallery London og Atelierhof Kreuzberg.

Neon Bjerk i Storm # III, 2012Tunnel (blå), 2012Tunnel # II, 2012

Vegg og tre, 2012

Skog (svart), 2012

Tre og brøytestikke, 2012