Film screening
starts Thu—Sun
at 5, 6 and 7pm

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

November 26th 2010

Tor Navjord

FM/AM
Performance Thursday November 26th / 7pm, Nøstegaten 42


Press Realease

26.november besøker Tor Navjord og hans turnerende stedsspesifikke støyprosjekt, FM/AM, Bergen.Prosjektet aktualiserer spørsmål om rettigheter i det offentlige, kvesser performance, musikk- og tekstutgivelser til strategier for artikulasjon, interaksjon og publisering.
Formatet er en kombinasjon av konsert og lydperformance: hvor 52 radioer og frekvensregistret mellom tilgjengelige stasjoner benyttes til å mane en sonisk mental kidnapping av støy, droner, svart ambient, fri impro og devosjonell musikk. All audio relateres direkte fra radioene uten noen form for amplifikasjon.

Siden debuten ved Nordnorsk Kunstnersenter i mars 2010, har FM/AM utgitt to kassetter; opptrådt ved Insomnia Festival, UKS og Kurant; etablert samarbeid med Ben Overlaet fra støyduoen Tithonus (BE), Svulst (Taakeferd) og Runaway Road Circus.