Film screening
starts Thu—Sun
at 5, 6 and 7pm

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

October 9th- October 28th 2010

Tone Wolff Kalstad

This Color Is Everywhere
Vernissage Thursday October 8th / 7pm, Nøstegaten 42


Press Realease
This Color is everywhere er Tone Wolff Kalstad si første soloutstilling. Wolff Kalstad jobber i brytningspunktet mellom fiksjon og dokumentasjon som ho saumlaust flettar saman med teikning. Arbeida hennar blir ikkje berre brukt til å gjere undersøkelsar men og som eit verktøy til å forandre. For utstillinga på Entrée har ho laga nye to- og tredimensjonale skulpturelle teikningar.

Bio
Tone Wolff Kalstad (b.1982) graduated from Oslo National Academy of the Arts in 2008. She has exhibited among other places at Arendal Kunstforening and Tegnerforbundet. From 2011 she is part of the artist duo Erfjord & Wolff, which had their first exhibition at Small Projects Tromsø in 2011.


Consert for Sleepwalker.(Paper and glue).


A Rose.(Colored pencils, paper and glue)


Banana, A Black White and Lost Colors.(Colored pencils, paper and glue)


In the background: Humors (The Pale, the Dark and the Purple). (Colored pencils and paper).
Lost Colors.(Colored pencils, paper and glue)