Film screening
starts Thu—Sun
at 5, 6 and 7pm

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

August 25th- September 30th, 2012

Stian Ådlandsvik

Abstract Simplicity of Need
Vernissage Friday August 24th / 8pm, Nøstegaten 42

Press Realease
I arbeidene til Stian Ådlandsvik finnes en lengsel etter å forstå produkter og materialer. Han avduker ofte de forskjellige lagene i egen produksjon, og viser prosessen bak de utstilte arbeidene.

I utstillingen Abstract Simplicity of Need på Entrée reindyrker Ådlandsvik denne metoden. Arbeidene kretser rundt en utstillingsarkitektur, som han bygger opp og delvis destruerer i flere etapper. De ulike mellomstadiene blir brukt som utgangspunkt for flere av arbeidene.

Arbeidene på Entrée søker mot et fravær av innhold, for å gjøre det mulig for Ådlandsvik å isolere eget produksjonsoppsett. Det er en form for kontraproduktiv produktivitet som foregår idet veggene blir ødelagt, endret og delvis bygget opp igjen. Resultatet setter spørsmålstegn ved nettopp innholdet i, og nødvendigheten av produksjon. Referanser til objektenes egen historie konkurrerer med deres åpenbare tomhet og løftet om fremtidig bruk, en ennå uoppfylt lengsel.

Ved å konsentrere arbeidene sine om det han stiller ut i eller på, fokuserer Ådlandsvik på egne kunstneriske strategier og erfaringer, men også på produksjon av utstilling i seg selv. De skulpturelle kvalitetene i produksjonen utforskes. Ufullkomne overflater antyder et ønske om et nytt materialistisk språk, en mer direkte måte å forstå materialer på og et sluttprodukt med tydeligere menneskelig avtrykk.

Ådlandsvik foreslår en ny måte å verdsette gjenstander på, gjennom større kunnskap om deres fortid. Hans arbeider er en effektiv utforskning i hvordan verdi blir tilskrevet produkter og hvordan et produkt kan vise seg å skjule et noe tvilsom innhold, eller ikke noe innhold i det hele tatt.

Bio
Stian Ådlandsvik (f. 1981, Bergen) er utdannet ved Statens Kunstakademi og Hochschule für bildende Künste i Hamburg. Arbeidene hans har ofte en indre logikk, hvor hendelser og gjenstander blir evaluert og kontekstualisert på nytt i form av tegninger, fotografier og skulpturer. Ådlandsvik utfordrer konvensjonell tankegang, og gir ofte en ny referanseramme til noe vi har oppfattet som normalt eller vanlig. Ådlandsvik har hatt stor utstillingsvirksomhet i inn- og utland bland annet på Galleri Erik Steen, Østfold Kunstsenter, Künstlerhaus Bethanien og UKS. Sammen med Lütz Rainer-Müller (L-RM&SÅ) har han også stilt ut på Hordaland Kunstsenter og MOT International. Hans arbeider er kjøpt inn av både offentlige og private samlinger, som Bergen Kunstmuseum, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst og Nomas Fundation, Roma.
www.stianadlandsvik.net

//FOR PDF WITH ALL WORKS CLICK HERE//
The room was long with windows # IV. C-print.


The room was long with windows # II. C-print.
The room was long with windows # I. C-print.


The room was long with windows # I. C-print.


Outdone. Sledge, hinges.


Outdone. Sledge, hinges. The landlord is dead. C-print


Vernissage