Film screening
starts Thu—Sun
at 5, 6 and 7pm

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

January 1st, 2015- December 31th, 2020

Jørund Aase Falkenberg, Azar Alsharif, Rosa Barba, Javier Barrios, Are Blytt, Marco Bruzzone, Danilo Correale, Espen Dietrichson, Leander Djønne & Lars Korff Lofthus, Ida Ekblad, Sammy Engramer, Serina Erfjord, Juan Pedro Fabra Guemberena, Kjersti Foyn, Ulrika Gomm, Steinar Haga Kristensen, Jeannine Han & Dan Riley, Tamara Henderson, Lisa Him-Jensen, David Horvitz, Marianne Hurum, Toril Johannessen, Annette Kierulf & Caroline Kierulf, Ingeborg Kvame, Erik Larsson, Else Leirvik, Malin Lennström-Örtwall, Gabriel Lester, Lewis & Taggart, Klara Sofie Ludvigsen, Anna Lundh, Cato Løland, Cameron MacLeod, Sanya Kantarovsky & Liz Magic Laser, Jumana Manna, Dillan Marsh, Kyle Morland, Santiago Mostyn, Randi Nygård, Raqs Media Collective, Borghild Rudjord Unneland, Athi-Patra Ruga, Arne Rygg, Andrea Spreafico, André Tehrani, Sandra Vaka Olsen, Mathijs van Geest, Kjersti Vetterstad, Lina Viste Grønli, Christian von Borries, Bedwyr Williams, Magnhild Øen Nordahl, Stian Ådlandsvik

Flag Tromsø at Tromsø Kunstforening

Flagg Tromsø er et pågående utendørs flagg prosjekt kuratert av Randi Grov Berger. Prosjektet presenterer seksti internasjonale kunstnere som har blitt invitert til å lage egne flagg. Tromsø Kunstforening tar i bruk Museumsparkens flaggstang og vil reise et nytt flagg hver måned fram til 2020. TKF skal sammen med kurator for prosjektet gi oppdrag til flere kunstnere fra regionen med å lage nye flagg i denne perioden, som senere blir vist i andre byer.

Prosjektet tematiserer statsborgerskap og stiller spørsmål om identitet og nasjonalitet. Flagg er sterke symboler på makt som blir brukt i både krigføring og feiring, med mange ritualer knyttet til seg. Den symbolske verdien i å reise eller brenne flagg er nærmest universell. Bruken av farger og symboler i flagg har en lang og kompleks historie, som er studert i feltet vexillologi. Kunstnerne som er involvert i dette prosjektet tar stilling til disse problemstillingene når de utforsker flagg som medium, parallelt med at de inkluderer temaer fra sine individuelle praksiser.

Den første utgaven av flaggprosjektet fant sted i Bergen i 2012, den andre i bygda Nesflaten i 2013, den tredje i New York City (del av Performa 13) og i 2014 var prosjektet i Kunsthall Stavanger, hvor publikum ble invitert hver søndag til å delta når et nytt flagg ble reist.Flagg Tromsø, April 2015: Azar Alsharif, A Rhyme