Film screening
starts Thu—Sun
at 5, 6 and 7pm

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

November 13th- December 10th, 2009

Ragnhild Johansen

Erased Knot Paintings
Vernissage Thursday November 12th / 7pm

Press Realease
Arbeidene i utstillingen Erasing Knot Paintings tar utgangspunkt i materialet de er malt på. Kunstneren har gjortinngrep i ulike trematerialer, hovedsakelig ved hjelp av maling. Inngrepene er knyttet til materialets egenskaper,men på samme tid bryter inngrepene med disse egenskapene: maleriet endrer dem og leker med slutningene vi rutinemessig trekker i møte med materialet. Ofte er ikke inngrepene åpenbare, men må oppdages. Det er ikke alltid klart hvor materialet er naturlig presentert og hvor det er reprodusert eller endret. Maleriene har et tilsynelatende enkelt uttrykk, men er et resultat av en nitid prosess som vektlegger det håndverksmessige. Det er en subtil fremmedgjøring av velkjente objekter som fordrer til å se etter - enda en gang.


Bio
Ragnhild Johansen (b.1983) currently lives and works in Mons, Belgium. She graduated from Bergen National Academy of the Arts in 2009 and was the first exhibitor at Entrée. She has since showed at Den 65. Nordnorske Kunstutstilling, Høstutstillingen and Kristiansand Kunstforening.
www.ragnhildjohansen.com

Class A EUR-pallet (leaned against the wall).

Layers

Erasing Knot Paintings # 1-4

EUR-pallets (lying)

Brush Stroke

Opening night of the gallery and the first exhibition

Great people!